Ελληνικά English

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Οι (ΑΓ) της WindEN είναι σχεδιασμένες ώστε να λειτουργούν με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. Η προγραμματισμένη συντήρηση είναι μια αλλαγή λαδιού στο κιβώτιο ταχυτήτων κάθε 5 χρόνια και ταυτόχρονη λίπανση των 2 κύριων ρουλεμάν. Πέρα από αυτό απαιτείται ένας εποπτικός έλεγχος στο χώρο εγκατάστασης σε περιοδικά διαστήματα.

Οι πυλώνες είναι εξοπλισμένοι με εξωτερική σκάλα και πλατφόρμα εργασίας στην κορυφή και με κάλυμμα το οποίο ανοίγει εύκολα ώστε να είναι επισκέψιμη ανά πάσα στιγμή για οποιαδήποτε εργασία απαιτηθεί.

Οι (ΑΓ) είναι κατασκευασμένες από εξαρτήματα και υλικά από επώνυμους προμηθευτές της Δυτικής Ευρώπης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι αν χρειαστούν ανταλλακτικά μπορούν να παραδοθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, για πολύ καιρό ακόμα.