Ελληνικά English

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι (ΑΓ) της WindEN είναι σχεδιασμένες ώστε να λειτουργούν χωρίς επιτήρηση κατά τη λειτουργία. Μπορούν να επιτηρούνται από απόσταση από on line interface όπου ενημερώνεται αυτόματα. Ο ιδιοκτήτης της (ΑΓ) μπορεί να παρακολουθήσει στατιστικά πίνακες και διαγράματα που αφορούν το σύνολο της λειτουργίας της (ΑΓ).