Ελληνικά English

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η WindEn δίνει μεγάλη έμφαση στην ποιότητας των (ΑΓ) έτσι:

  • Η (ΑΓ) δεν χρειάζεται επιτήρηση κατά τη λειτουργία
  • Οι ανάγκες συντήρησης περιορίζονται στο ελάχιστο
  • Η (ΑΓ) προσδίδει την προβλεπόμενη ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας
  • Η (ΑΓ) έχει μεγάλη διάρκεια ζωής

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα κατασκευής της (ΑΓ), έχει επιλεγεί μια σταθερή και ασφαλή τεχνική λύση. Η ανάπτυξη και κατασκευή της (ΑΓ) πραγματοποιείται από την ίδια την εταιρία σε συνδυασμό με τους προσεκτικά επιλεγμένους και καθιερωμένους προμηθευτές.

Για την βελτιστοποίηση της ισχύς της (ΑΓ) χρησιμοποιείται υψηλής ποιότητας πίνακας ελέγχου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι με την αύξηση της ταχύτητας του ανέμου η αεροδυναμική σχεδίαση των φτερών είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζει την απρόσκοπτη παραγωγή ενέργειας από την (ΑΓ).

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα όταν η διαχείριση της ισχύος και της ενέργειας γίνεται ηλεκτρονικά από τον πίνακα ελέγχου. Πρώτα από όλα είναι ένας πολύ γρήγορος και άμεσος τρόπος ελέγχου, η καταπόνηση των φτερών είναι ομοιόμορφη σε όλο το μήκος τους. Σε σύγκριση με μια κατασκευή όπου η (ΑΓ) εκτρέπεται από την διεύθυνση του ανέμου για τη συνέχιση της λειτουργίας της, στη δική μας περίπτωση η (ΑΓ) δεν δέχεται μεγάλες καταπονήσεις κυρίως στα φτερά.

Οι (ΑΓ) της WindEn έχουν υπερδιαστασιολογημένο ρότορα έτσι επιτυγχάνεται η λειτουργία της σε σχετικά χαμηλές στροφές με αποτέλεσμα να λειτουργεί σε μικρή στάθμη θορύβου. Επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ικανοποιητική ισχύ ακόμα και σε μικρές ταχύτητες ανέμου.

Οι γεννήτριες που χρησιμοποιούνται προέρχονται από τη Siemens είναι δοκιμασμένες στην αγορά και σχεδόν αδύνατο να φθαρούν.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι (ΑΓ) πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου SS-EN 61400-2:2006 η σύνδεση του με το δίκτυο είναι σχετικά απλή.

Οι (ΑΓ) εκμεταλλεύονται τη φορά του ανέμου για να προσηνεμιστούν χωρίς ανεμούριο και επιπρόσθετα ηλεκτρομηχανολογικά μέρη μια τεχνική γνωστή ως (Down – wind) .Αυτό δίνει στην (ΑΓ) δυο βασικά πλεονεκτήματα.

  1. Η (ΑΓ) βρίσκεται πάντα στην καλύτερη θέση ώστε να εκμεταλλευτεί όσον το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας από τον άνεμο.
  2. Υπάρχουν λιγότερα τμήματα που απαιτούν συντήρηση και επιτήρηση για την απρόσκοπτη λειτουργία της μηχανής.