Ελληνικά English

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

  • Η (ΑΓ) είναι σχεδιασμένη για σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ
  • Η (ΑΓ) συνδέεται με το δίκτυο με ασφάλειες τουλάχιστον 63 Α ανά φάση για την WindEn 45 & 50 Α ανά φάση για την WindEn 45.
  • Η (ΑΓ) συνδέεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του δικτύου 50Hz, 380V τριφασικό. Σε περίπτωση απώλεια ισχύος του δικτύου η (ΑΓ) σταματάει αυτόματα σύμφωνα με το πρότυπο VDE 0126-1-2 και ξεκινάει αυτόματα σε χρόνο προκαθορισμένο όταν η ισχύς του δικτύου επανέλθει και σταθεροποιηθεί.
  • Ο τύπος καλωδίου που θα επιλεγεί για τη σύνδεση με το δίκτυο θα είναι με βάση τα πρότυπα της ΔΕΗ.
  • Στο σημείο διασύνδεσης της (ΑΓ) η τάση δεν θα υπερβαίνει τα 254V ανά φάση και το ρεύμα τα 95Α και όχι λιγότερη από 196V ανά φάση σε κατανάλωση ρεύματος 140Α. Αυτές οι προκαθορισμένες τιμές τηρούνται όταν έχουμε ριπές ανέμου (μη σταθερό άνεμο) και όταν η (ΑΓ) ξεκινάει αντίστοιχα.